Великотроянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Благовіщенської районної ради

 

Бібліотека

Нормативно – правові аспекти

Бібліотека Великотроянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів свою роботу будує на основі Закону України «Про освіту», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, іншими законодавствами та підзаконними нормативно- правовими актами та згідно з планом роботи школи на рік.

Правила користування шкільною бібліотекою.

І. Загальні положення.

1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

2. Бібліотека є культурно- просвітницькою та науково- інформаційною

установою.

3. Основними напрямами діяльності бібліотеки є формування, зберігання

документально- інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.

4. Право користування бібліотекою мають учні, працівники школи, батьки.

ІІ. Права і обов’язки читачів.

Читачі мають право:

1. Користуватися бібліотекою незалежно від місця проживання.

2. Безкоштовно отримувати основні види бібліотечно- інформаційних

послуг.

3. Читачі можуть отримати додому до 5 книг терміном на 30 днів,

книги підвищеного попиту на 15 днів.

4. Книги- довідники та інші видання, що є в бібліотеці в одному

примірнику, видаються для користування тільки в бібліотеці.

5. Журнали видаються додому терміном на 5 днів.

6. Читачі мають право продовжити термін користування книгами,

якщо на них немає попиту з боку інших читачів, але не більше

2- х разів.

Читачі зобов’язані:

1. При запису до бібліотеки ознайомитися з Правилами користування

бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх дотримання своїм

підписом на обкладинці читацького формуляру.

2. Читачі- діти, починаючи з 5 класу, підписуються у формулярах

за кожну одержану книгу.

3. Читачі повинні дбайливо ставитись до одержаних в бібліотеці книг

та інших документів, не робити на них ніяких поміток, не виривати і

не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо

вони не записані у формулярі, повертати їх у встановлений термін.

4. Не порушувати розстановку фонду на полицях з відкритим доступом,

не виймати карток з каталогів та картотек.

5. При одержанні книг та інших документів переглянути їх стан і при

виявленні в них дефектів повідомити про це бібліотекаря.

6. За загублені, зіпсовані або несвоєчасно повернені до бібліотеки книги

та інші документи читачі та батьки читачів- дітей або особи, які їх

замінюють несуть матеріальну відповідальність: повертають такі ж

видання або інші, визнані бібліотекою рівноцінними за змістом та

вартістю.

7. Читачі зобов’язані дотримуватися прийнятого в бібліотеці режиму:

- залишати в коридорі сумки, портфелі, за які відповідальності

бібліотека не несе;

- не порушувати тишу в бібліотеці.

8. При зміні адреси проживання необхідно повідомити про це

бібліотекаря.

9. За порушення Правил користування бібліотекою читачі можуть бути

позбавлені права користування бібліотечним фондом на термін,

визначений адміністрацією школи.

Правила читання книги.

( Гігієна читання ).

1. Обирай книги для свого віку.

2. Бери книгу чистими руками.

3. Читай книгу тільки сидячи. Стілець має бути зручним.

4. Читай у добре освітленому приміщенні. Промені світла повинні падати на книгу зліва або зверху.

5. Книгу тримай на відстані не менше ніж 30 см. Не схиляй голову над книгою та не сутулься.

6. Книгу клади на стіл або спеціальну підставку.

7. Через кожні 30 хвилин читання роби невеличку перерву.

8. Намагайся читати в тиші, щоб мати можливість обміркувати прочитане.

9. Під час читання користуйся закладкою для книг.

10. Не читай книги в транспорті.

Правила читання книги

( Гігієна читання )

1. Обирай книги для свого віку.

2. Бери книгу чистими руками.

3. Читай книгу тільки сидячи. Стілець має бути зручним.

4. Читай у добре освітленому приміщенні. Промені світла повинні падати на книгу зліва або зверху.

5. Книгу тримай на відстані не менше ніж 30 см. Не схиляй голову над книгою та не сутулься.

6. Книгу клади на стіл або спеціальну підставку.

7. Через кожні 30 хвилин читання роби невеличку перерву.

8. Намагайся читати в тиші, щоб мати можливість обміркувати прочитане.

9. Під час читання користуйся закладкою для книг.

10. Не читай книги в транспорті.

Книжкова лікарня.

Бережімо книги!

Людство створило великі бібліотеки, накопичило безцінний вантаж знань, досвіду, мудрості. У будь- якому суспільстві, в будь- якій країні прийнято дбайливо ставитися до книг, зберігати їх, піклуватися про них. Чому?

Перш за все, створення книг – велика праця. Акуратно поводячись із книгою, ми проявляємо пошану до автора й усіх, хто допомагав йому в роботі.

Чим кращий стан книги, тим більше число людей зможе її прочитати. Книгою можна поділитися, її можна подарувати або обміняти, отримавши можливість прочитати ще одну, потім іще й іще.

Кожна епоха створювала свої книги, які передавали знання, що набуті колись і розвиваються з покоління в покоління.

Ставлення до книги й сьогодні свідчить про культуру людини, її виховання та розвиток.

ПОРАДИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Як стати справжнім читачем:

· Якщо хочеш поговорити з кимось – відкрий книгу.

· Якщо ти занудьгував – візьми книгу.

· Якщо тобі потрібна порада – відшукай її в книзі.

· Якщо прагнеш знайти друга – подружися з книгою.

· Якщо мрієш стати справжньою людиною – читай книги.

· Якщо хочеш відчути безмежні можливості людського розуму – працюй із книгою.

Як читати книгу.

1. Читай повільно, не поспішаючи – краще запам’ятаєш прочитане.

2. Дочитуй книгу до кінця, не пропускай сторінок.

3. Осмислюй прочитане. Не допускай механічного читання.

4. Для свідомого сприймання ознайомся з анотацією, прочитай епілог.

5. Намагайся охоплювати поглядом цілі фрази, речення, абзаци.

6. Коли зустрічаєш незнайомі слова під час читання книжок, періодики,

звертайся до словників, довідників, енциклопедій.

7. Не дочитавши книгу до кінця, вклади закладку на тому місці, де зупинився.

8. Прочитавши книгу, обговори її з товаришами, батьками.

Як працювати з підручником.

1. Прочитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення

зі змістом.

2. З’ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за допомогою словника, по записах у робочому зошиті.

3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.

4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.

5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст із пам’яті.

Як користуватися навчальною, додатковою і

довідковою літературою.

1. Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу,

уточнити, що саме вас цікавить.

2. Подумати, де найбільша можливість одержати відповіді на запитання,

що вас цікавлять: у підручнику, довіднику чи додатковій літературі.

3. Насамперед використати підручник, потім довідник, а тоді – додаткову

літературу.

4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитати зміст і покажчик термінів,

назв.

5. Залежно від мети використайте такі види читання:

· читання- огляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду – перше ознайомлення з книгою, одержання певного уявлення про її зміст);

· вибіркове читання або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця;

· читання з різних видів записів прочитаного.

6. Відшукавши в книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуватися побіжним поглядом, а виписати потрібну для себе інформацію, виділити основне, скласти план прочитаного.

Як писати реферат.

1. Визначити тему.

2. Підібрати літературу:

а) документи, першоджерела;

б) монографії, довідники, збірники;

в) газетні та журнальні матеріали.

3. Грунтовно вивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.

4. Скласти список розділів, який може бути і планом реферату.

5. Продумати план реферату, можливе його розширення.

6. Систематизувати опрацьований матеріал.

7. Остаточно продумати та уточнити план реферату.

Правила конспектування.

1. Запиши автора і назву статті чи книжки, яку конспектуєш.

2. Під час конспектування статті запиши, в якому журналі, збірнику або в якій газеті її вміщено.

3. Складай конспект після того, коли записаний план тексту.

4. Записуй тільки основне: спочатку головну думку, потім (дуже стисло) докази і приклади.

5. Намагайся, щоб записи були чіткими, змістовними і лаконічними. Для цього використовуй схеми, таблиці.

6. Для зручності користування конспектом підкреслюй найважливіші думки, навіть окремі фрази, словосполучення, слова; до розділів і підрозділів підбирай заголовки.

7. Цитуй правильно і точно, зазначай сторінку, з якої взято цитату.

8. Роби помітки, які виявляють твоє ставлення до того, що конспектуєш. Використовуй для цього умовні позначки, а також подані нижче: а) знак оклику на полях – дуже добре; б) знак питання – здивування, незгода з автором, нерозуміння якоїсь думки.

9. Вчися конспектувати відразу начисто.

П Л А Н Р О Б О Т И

шкільної бібліотеки на 2016/2017 н.р.

Шкільна бібліотека – центр інформації, духовного збагачення дітей.

Завдання - пошук, отримання і передача інформації;

популяризація дитячої та наукової літератури.

Мета - надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні

їхніх інформаційних потреб.

І. Організація інформаційно-маркетингової діяльності

1. Вивчення, інформування і задоволення читацьких потреб

№ п/п Назва заходу та технологій Дата виконання Відповідальні Примітки про виконання
1 2 3 4 5
1 Робота з ЗДНВР школи: - обговорення навчальних програм; - визначення наявності науково-попу-лярної літератури в фонді, яка потрібна для учбового процесу. Серпень-вересень Директор, ЗДНВР, бібліотекар  
2 Перегляд паралельних, альтернатив-них, вилучених з фонду підручників та навчальних посібників з метою виявлення потрібної інформації. Протягом року Бібліотекар  
3 З метою виявлення читацьких інтересів проводити бесіди: - рекомендаційні; - про прочитане. Протягом року Бібліотекар  

2.Інформаційно-бібліографічна робота з обслуговування

1 2 3 4 5
1 Редагування каталогів та картотек Системат. Бібліотекар  
2 Проведення дня нової книги 1 раз на півріччя Бібліотекар  
3 Індивідуальні консультації читачам Системат. Бібліотекар  
4 Поповнення довідково-інформаційного фонду сучасними довідковими виданнями Протягом року Бібліотекар, директор  

3.Масові заходи

1 2 3 4 5
1 День Знань (вручення підручників першокласникам) 01.09. Бібліотекар, кл-вод 1кл.  
2 Міжнародний день миру 15.09 Бібліотекар  
3 Літературна викладка до   дня народження І. Карпенка-Карого (І.К. Тобілевича) (1845-1907), українського драматурга, актора, режисера, театрально-громадського діяча, письменника-земляка. 29.09 Бібліотекар  
4 Всеукраїнський день бібліотек – день відкритих дверей 30.09. Бібліотекар  
5 Методична допомога у підготовці до предметних олімпіад Вересень-грудень Бібліотекар  
6 День учителя «Творцем світу де живуть діти, є вчитель» (метод.допом.) До 05.10. Бібліотекар  
7 День української писемності та мови. (Літературна викладка) 09.11. Бібліотекар, вчит.предмет.  
8 День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій (Літературна викладка) 25.11. Бібліотекар, вчит.предмет.  
9 Всесвітній день боротьби зі СНІДом. (Літературна викладка) 01.12. Бібліотекар, ЗДВР, пед.- організатор  
10 День прав людини. (Літературна викладка) 10.12. Бібліотекар  
11 Методична допомога в організації свята Миколая До 19.12 Бібліотекар, ЗДВР, пед.- організатор  
12 Новорічне свято (метод.допомога) До 26.12. Бібліотекар, ЗДВР, пед.- організатор  
13 Літературна викладка «Україна – єдина» (до дня Соборності України) Січень Бібліотекар  
         
14 День Святого Валентина Міжнародний день дарування книжок 14.02 Бібліотекар  
15 День Героїв Небесної Сотні 20.02 Бібліотекар  
16 Літературна викладка до  дня народження Лесі Українки (Л.П. Косач-Квіт­ка (1871-1913), української письменниці, громадської діячки 25.02 Бібліотекар  
17 Шевченківські дні (метод.допомога) Березень Бібліотекар, вчит.-предм.  
18 Конкурс на кращого читця поезії Т.Г.Шевченка Березень Бібліотекар, вчит.-предм.  
19 Літературна викладка «Творчість Т.Г.Шевченка» Березень Бібліотекар  
         
20 «Свято книги» - свято для молодших школярів Квітень Бібліотекар, виховат.ГПД  
         
21 Прощання з Букварем (метод.допом.) Квітень Бібліотекар, кл-вод 1кл.  
22 Літературна викладка «Дні пам’яті жертв Другої світової війни» Травень Бібліотекар  
         
23 Методична допомога у проведенні предметних тижнів Протягом року Бібліотекар  
         
24 Допомога у підготовці до ДПА та ЗНО (підбір необхідної літератури) Квітень-червень Бібліотекар  

І І. Обслуговування читачів

1. Залучення читачів

1 2 3 4 5
1 Екскурсія першокласників до бібліотеки Вересень Бібліотекар, кл-вод 1кл.  
2 Обслуговування читачів протягом року. Організація обслуговування читачів в канікулярний період Системат. Бібліотекар  
3 Постійний контакт з учнями та вчителями. Інформування про нові надходження. Системат. Бібліотекар  
4 Робота з активом Системат. Бібліотекар  
5 Оформлення книжкових викладок За планом Бібліотекар  
6 Проведення дня дитячої книги Квітень Бібліотекар  

2. Популяризація літератури

1 2 3 4 5
1 Постійна організація книжкових викладок, реклама творів письменників Системат. Бібліотекар  
2 Презентація нових науково-популярних книг, необхідних для учбового процесу Системат. Бібліотекар  
3 Індивідуальні рекомендації учням щодо потрібної літератури для виконання творчих робіт Системат. Бібліотекар  

І І І. Організація книжкових фондів

1. Вивчення фонду

1 2 3 4 5
1 Вивчення складу фонду 2 рази на рік Бібліотекар  
2 Вилучення з фонду: - застарілих видань; - загублених читачами. Системат. Бібліотекар  
3 Комплектування фонду згідно нових шкільних програм, зв’язок з методкабінетом Системат. Бібліотекар  

2. Робота з підручниками

1 2 3 4 5
1 Виявлення боржників при здачі підручників класоводами та класними керівниками. Доповідна директору. Вересень-жовтень Бібліотекар  
2 Комплектування фонду підручників, зв’язок з методкабінетом. Протягом року Бібліотекар  
3 Ведення всіх операцій по обліку бібліотечного фонду підручників Протягом року Бібліотекар  
4 Замовлення необхідних підручників на поточний навчальний рік Листопад Бібліотекар  

 

Аналіз роботи шкільної бібліотеки у2015/2016 навчальному році

Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національне,громадське,трудове,естетичне виховання;виховання культури читання учнів,поповнення і збереження книжкових фондів;керівництво позакласним читанням. Робота бібліотекиу 2015/2016 навчальному році спиралася на вирішення завдань по інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід впровадження Державних стандартів освіти.

Бібліотекар Поступайло Т.Б. протягом року:

- здійснювала системну,цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм,розвитку їх творчого мислення,пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;

- надавала інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності ,допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;

- формувала в учнів навички незалежного користувача бібліотеки,навчала користуватися книгою й іншими носіями інформації,пошуку,відбору й критичній оцінці інформації;

- вдосконалювала традиційні й нові бібліотечні технології. Забезпечувала можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів. Надавала методичні консультаційні допомоги педагогам,батькам,що вчаться в одержанні інформації;

- використовувала різні форми проведення масових заходів.

Саме тому бібліотека школи стала інформаційним центром як для учнів,так і для вчителів,одним із важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної культури читачів з використанням різних джерел інформації.

Шкільна бібліотека має невеликий читацький зал.

Протягом 2015/2016 навчального року бібліотекар школи продовжувала формування бібліотечного фонду,який відповідав би за змістом освітнім,виховним та інформаційним потребам,а також забезпечувала бібліотечне обслуговування учнів та вчителів.

За цей рік бібліотека одержала за новою програмою для учнів 4, 7, 8 класів підручники.

Бібліотечним активом один раз на семестр проводяться рейди-перевірки стану збереження підручників.  У бібліотеці оформлений куточок «Книжкова лікарня»,де учні ремонтують книги. Проводиться робота по ознайомленню учнів з правилами користування бібліотекою,даються рекомендації батькам щодо виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.

Спільно з учителями проводяться бесіди,бібліотечні уроки з виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.

Працюючи в тісному контакті з учителями,бібліотека використовує усі можливі форми співробітництва в здійсненні виховання культури читання школярів під час викладання різних предметів, у повсякденній роботі з читачами-учнями.

Особливою ланкою в роботі бібліотеки була співпраця з учителями початкових класів,яка була спрямована на те,щоб допомогти учням якнайшвидше і якнайкраще оволодіти навичками читання,роботи з книгою,елементарними прийомами пошуку потрібної інформації. Робота з учнями початкових класів узгоджувалась з учителями на методичних об´єднаннях,куди запрошувався бібліотекар.

Протягом навчального року робота бібліотеки була спрямована на виконання основних завдань і напрямів діяльності,зазначених у річному плані.

Треба зазначити,що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових,ефективних технологій ,прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти,тісний взаємозв´язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного,інформаційного і освітнього центру,який одержує,зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації,здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів.

Таким чином,зміст роботи бібліотеки школи був спрямований на те,щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості,яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

Робота з читачами щодо формування і задоволення їхніх читацьких потреб

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Записати до бібліотеки першокласників

Вересень

бібліотекар

 

2

Провести перереєстрацію читачів бібліотеки

Протягом року

бібліотекар

 

3

Проводити з читачами бесіди про правила користування бібліотекою

Протягом року

бібліотекар

 

4

Організувати екскурсії до шкільної бібліотеки для першокласників

Вересень

бібліотекар

 

5

Проводити роботу з ліквідації заборгованості читачів

Протягом року

бібліотекар

 

Індивідуальна робота з читачами

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Проводити індивідуальне консультування читачів при виборі книги:

• рекомендаційні бесіди;

• бесіди про прочитане;

• індивідуальні консультації біля книжкових виставок;

Протягом року

бібліотекар

 

2

Провести групові та індивідуальні аналізи читацьких інтересів 5-го класу

Січень, травень

бібліотекар

 

3

Провести захист читацьких формулярів читачів 7-го класу

Березень

бібліотекар

 

4

Групове консультування читачів з уже сформованим інтересом при виборі книг:

• рекомендаційні списки літератури;

• бібліографічні огляди літератури;

• тематичні бесіди з визначеної теми

Жовтень, лютий, грудень

бібліотекар

 

5

Оформити виставку формулярів кращих читачів

Березень

бібліотекар

 

Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічними працівниками

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Інформаційне забезпечення проведення педагогічних рад:

• підготовка анотованих списків літератури до педрад;

• виступи на педрадах з інформаційними оглядами літератури

Протягом року

бібліотекар

 

2

Оформлення книжкових виставок до педагогічних рад

Протягом року

бібліотекар

 

3

Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, які надійшли до шкільної бібліотеки

Протягом року

бібліотекар

 

4

Випуск інформаційних списків літератури за темами:

• «Роль виховного потенціалу уроку в підвищенні рівня якості навчання в школі в умовах гуманізації навчально-виховного процесу»;

• «Удосконалення системи виховної роботи через розвиток класних керівників»;

• «Розвиток пізнавальної самоосвіти і творчих здібностей учнів на уроках»;

• «Організація творчої діяльності учнів у позакласній роботі»;

• «Система роботи школи з батьками»;

• «Організація повторення програмного матеріалу і підготовка до підсумкових контрольних робіт та ЗНО»

Протягом року

бібліотекар

 

5

Інформування про нову літературу видавництв 

Протягом року

бібліотекар

 

6

Систематично поповнювати  картотеку:

• нових педагогічних понять, термінів та технологій;

• картотеку інноваційних методик;

• картотеку «На допомогу вчителю»

Протягом року

бібліотекар

 

7

Брати участь у підготовці та проведенні предметних тижнів

Протягом року

бібліотекар

 

8

Брати участь у засіданнях методичних об’єднань учителів-предметників, педагогічних рад школи з різних питань навчання та виховання учнів, виступати з інформацією про літературу відповідної тематики

Протягом року

бібліотекар

 

9

Проводити індивідуальне інформування вчителів, що атестуються

Протягом року

Завідувач бібліотекою

 

Масові заходи з популяризації літератури

№ з/п

Зміст

Клас

Термін виконання

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання

1

Заходи, присвячені Тижню дитячої та юнацької книги

1–11 кл.

Березень

бібліотекар

 

2

Заходи щодо формування в учнів громадянської свідомості:

• виховна бесіда «Знання і мудрість — незалежній Україні»;

• година спілкування «Честь, совість, гідність людини»;

• диспут «Сенс життя і моє місце в ній»;

• бесіда за круглим столом «Що таке наш вік?»;

• оформлення книжково-ілюстративної виставки «Українська держава: історія і сучасність"

• лінійка, присвячена дню пам’яті жертв голодомору;

• конкурс читців «Любіть Україну і пісню її солов’їну»

7 кл.

6 кл.

9 кл.

10,11 кл.

5–6 кл.

5–8 кл.

9–11 кл.

6–7 кл.

Вересень

Жовтень

Березень

Листопад

Лютий

Грудень

Січень

Березень

бібліотекар

учителі-предметники

класоводи

класні керівники

 

3

Заходи щодо формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу засобами книги в процесі позакласної роботи:

• бесіда «Я і моє рідне село»;

• інформаційна година «Моє село на мапі України»;

• оформлення книжково-ілюстративної виставки «Незалежна Україна — моя країна»;

• літературно-історична гра «Усім серцем любіть Україну»

4 кл.

6 кл.

8–9 кл.

7 кл.

Лютий

Травень

Жовтень

Березень

   

4

Заходи щодо популяризації української літератури:

• оформити постійно діючі книжково-ілюстративні виставки «Бібліотека і книга — ваші порадники і друзі»,  «Чарівний світ української книги»;

• бібліотечні уроки «Без книги немає бібліотеки";

• день інформації «Твори письменників рідного краю"

 

 

 

 

 

Вересень

 

Листопад

Грудень

 

 

бібліотекар

 

5

Заходи з народознавства

• оформити книжково-ілюстративну виставку «З народної криниці»;

 

 

 

Грудень

бібліотекар,

класні

керівники

 

6

Заходи, спрямовані на підвищення якості навчально-виховного процесу:

• свято «Прощання з Букварем та посвята в читачі»

• брейн-ринг «Найуважніший читач»

1 кл.

 

3 кл.

 

Березень

Травень

бібліотекар, класоводи

 

7

Заходи щодо проведення предметних тижнів:

• оформити  книжкову полицю «Математика для допитливих»;

• оформити книжково-ілюстративні виставки «Люби свій край»;

• конкурс знавців творчості 
Т. Г. Шевченка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»

• ярмарок книжок «Книжки, діти, читайте і фізику вивчайте»;

• вікторина «Політичні права і свободи громадян України"

 

 

 

Тиждень математики

Тиждень біол

Тиждень укр. мови та літер

Тиждень фізики

Тиждень історії

бібліотекар

учителі-предметники

 

8

Заходи щодо виховання естетичних смаків, любові до української культури, культури мови, книги, читання:

• оформлення книжково-ілюстративної виставки «Скарб від далеких прадідів — то рідна мова й рідне письмено"

• калейдоскоп цікавих знань «Презентація книги про учасників бойових дій в Афганістані"

• літературна гра-вікторина «Сторінками найулюбленіших книг»;

 

 

Листопад

Лютий

Травень 

бібліотекар,

класні керівники,

учителі-предметники

 

9

Заходи щодо екологічного виховання та природоохоронної роботи:

• оформити книжково-ілюстративні виставки «Земля — наш дім»

 

Квітень

бібліотекар,

учитель

 

10

Заходи щодо правового виховання:

• оформлення книжково-ілюстративної виставки «Підліток і закон»;

• диспут «Чи все в житті стосується тебе?»

7–8 

9–11 

Грудень

Квітень

бібліотекар вчитель

 

11

Етичне виховання:

• літературний ранок «Година ввічливості»;

• оформлення книжково-ілюстративної виставки «Культура поведінки»

1–4 кл.

1–6 кл.

Жовтень

січень 

бібліотекар

 

12

Заходи щодо здорового способу життя:

• оформити  тематичну поличку «Ми за здоровий спосіб життя»;

• круглий стіл «Молодь — за здоровий спосіб життя"

• літературна виставка «Азбука здоров’я»

 

10-11 

1–2 

Вересень

Жовтень

Квітень

бібліотекар,

класні

керівники

класоводи

 

Ведення довідково-бібліографічного апарату та довідково-бібліографічне обслуговування

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Оперативно та систематично здійснювати бібліографічне інформування учнів та вчителів шляхом усного інформування, оглядів літератури, а також інформаційних списків нових надходжень, експрес-інформацій, тематичного огляду літератури

Протягом року

бібліотекар

 

2

Систематично поповнювати картотеки:

• нових педагогічних понять, термінів та технологій;

• законодавчих та нормативних документів Міністерства освіти і науки України;

• статей періодичної преси на педагогічні теми;

• інноваційних методик;

• «Керівникові школи»;

• «На допомогу вчителю»

Протягом року

бібліотекар

 

3

Вивчити інформаційні потреби вчителів та учнів школи за допомогою опитувань, анкетування, проведення Дня обліку запитань

Протягом року

бібліотекар

 

4

Провести День інформації

Протягом року

бібліотекар

 

5

Координувати роботу з бібліотеками району 

Протягом року

бібліотекар

 

6

Вилучати з картотек картки із застарілими матеріалами

Протягом року

бібліотекар

 

7

Оперативно здійснювати каталогізацію нової літератури, розстановку карток до каталогів 

Протягом року

бібліотекар

 

8

Скласти інформаційні списки літератури з рекомендаційного та позакласного читання

Протягом року

бібліотекар

 

9

Опрацьовувати електронну програму обліку підручників

Протягом року

бібліотекар

 

10

Опрацьовувати електронну програму «Періодика»

Протягом року

бібліотекар

 


Формування бібліотечного фонду

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання

1

Систематично здійснювати поточне комплектування фонду шкільної бібліотеки шляхом:

• перегляду каталогів місцевих видавництв з метою підбору видань для поповнення шкільної бібліотеки;

• перегляду запитів по картотеці незадоволеного попиту;

• передплати періодичних видань;

• спонсорської допомоги (акція «Подаруй книгу шкільній бібліотеці!»)

Протягом року

бібліотекар

 

Заходи щодо збереження книжкового фонду

№ з/п

Зміст роботи

Клас

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Оформити книжково-ілюстративні виставки та тематичні полиці:

• «Нові надходження літератури»;

• «Ці книги бібліотеці подарували учні»

 

Протягом року

бібліотекар

 

2

Провести доброчинну акцію «Подаруй книгу шкільній бібліотеці!»

1-11 кл.

Протягом року

бібліотекар

 

3

Провести усний журнал «Усе про книжку»

1 кл.

Грудень

бібліотекар

 

4

Конкурс-вікторина «Книга — бібліотека — читач»

5–7 кл.

Жовтень

бібліотекар

 

5

Провести бесіди щодо збереження книжкового фонду

1–11 кл.

Вересень, травень

бібліотекар, члени бібліот. активу

 

6

Провести екскурсію «Мандрівка до книжкового міста»

1 кл.

Вересень

бібліотекар

 

7

Провести бібліотечні уроки за орієнтовною тематикою:

• «Структура книги»;

• «Періодичні видання для дітей молодшого шкільного віку»;

• «Книжчина лікарня»;

• «Гігієна читання»;

• «Історія книги та книгодрукування»;

• «Без книги немає бібліотеки»

5 кл.

3–4 кл.

1–2 кл.

6 кл.

7 кл.

9 кл.

Листопад

Жовтень

Грудень

Січень

Лютий

Березень

бібліотекар

 

8

Провести виховну годину «Пригоди української книжки»

3–4 кл.

Квітень

бібліотекар

 

9

Інформаційна хвилинка «Книжка — твоє обличчя»

5 кл.

Травень

бібліотекар

 

10

Здійснювати з активом шкільної бібліотеки рейди-перевірки збереження підручників

1–11 кл.

Грудень, травень

бібліотекар

 

11

Оформити книжково-ілюстративні виставки:

• «Моя книга — моє обличчя»;

• «Як поновити книгу»

 

Грудень

Листопад

бібліотекар

 

12

Вікторина «Книзі — довге життя»

3–4 кл.

Березень

бібліотекар

 

13

Провести брейн-ринг «Найуважніший читач»

7 кл.

Травень

бібліотекар

 

14

Літературна гра «Що? Де? Коли?»

9 кл.

Березень

бібліотекар

 

15

Тиждень поверненої книги

1–11 кл.

Травень

бібліотекар

 

Підвищення кваліфікації. Організаційно-методична робота.
Зміцнення матеріальної бази бібліотеки

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Скласти річний план роботи шкільної бібліотеки на 2017-2018 н. р.

Червень

бібліотекар

 

2

Оформити «Щоденник роботи шкільної бібліотеки на 2016-2017 н. р.»

Вересень, протягом року

бібліотекар

 

3

Координувати роботу шкільної бібліотеки з бібліотеками інших шкіл району

Протягом року

бібліотекар

 

4

Оформлювати передплати на газети та журнали для бібліотеки

Листопад, травень

бібліотекар

 

5.

Участь у роботі районного методичного об’єднання

Протягом року

бібліотекар

 

6

Участь у роботі творчої групи шкільних бібліотекарів району

Протягом року

бібліотекар

 

Графік роботи бібліотеки

 

Понеділок

8-30 – 12-30

Вівторок

8-30 – 12-30

Середа

8-30 – 12-30

Четвер

8-30 – 12-30

П’ятниця

8.30- 12.30

 

 

 

Виховна година «Ми –діти твої, Україно»

Мета: виховувати почуття патріотизму, гордість за свою Батьківщину, поглибити знання учнів про нашу державу - Україну; формувати національну свідомість школярів; розвивати пізнавальні інтереси учнів; виховувати любов до рідного краю, повагу до його історичного минулого і сучасного, шанобливе ставлення до символів держави; виховувати розуміння причетності до всього, що відбувається у країні; формувати переконаність у нетлінності надбань і духовних скарбів народу й необхідності їх збереження, пробуджувати готовність служити Батьківщині своєю працею та стати на захист державних інтересів країни.

 

Обладнання: клас прикрашений квітами, на дошці написана тема уроку, перед дітьми – велика карта Європи, на якій добре видно Україну, вивішені державні символи України: Конституція України, плакати із зображенням Державного Прапора України, Державного Герба України, запис Державного Гімну України; записи висловів про Україну, прислів’я, приказки про рідний край.

 

 

Україна – це мати, яку не обирають,

 

Україна – це доля, яка випадає раз на віку,

 

Україна – це пісня, яка вічна на цій землі.

 

 

 

Бібліотекар: Наш український древній рід

 

Благословенний Богом на життя довічне.

 

Його коріння з давніх літ

 

Дає нам силу титанічну.

 

Більше двадцяти років тому на політичній карті світу з’явилася нова держава – Україна. Народ, який мав давню історію, культуру, благодатну землю. Здобув державу і заявив про своє право бути господарем на рідній землі. Тепер державу Україну знають у світі.

 

Люди наші обдаровані, тямущі, щирі, доброзичливі, уміють працювати й відгукнутися на чуже горе. Тому ми впевнені, що помалу, крок за кроком ми облаштуємо свою країну, заживемо в достатк

Бібліотекар: А зараз кожен з вас прислухається до свого серця і скаже щирі слова про Україну, щоб сяяла вона, як сонечко для всього світу.

 

Тож яка вона – наша Батьківщина?

 

Діти виходять до карти України і кріплять на неї слова: мила, дорога, славна, рідна, свята, чарівна, чудова, прекрасна, щедра, гарна, мальовнича, люба, красива, неповторна, єдина.

 

Золотий тризуб на блакитному тлі – символ влади. Він зустрічається ще за часів Київської Русі, зокрема на монетах київського князя Володимира Великого. Герб – це частина корони, яку носили київські князі.

 

Національний Прапор України має досить давнє походження. Поєднання двох кольорів – синього і жовтого – використовували на гербах і прапорах ще за часів княжої доби. Жовтий – це колір пшеничного лану, хліба, зерна, що дарує життя всьому на землі; колір жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого не дозрів, не заколосився б життєдайний хліб. Блакитний – це колір неба, води.

 

Національний Гімн України – це урочиста пісня, що символізує нашу державну єдність. Понад століття його створили поет П. Чубинський та композитор М. Вербицький. Гімн виконують на всіх урочистих подіях у державі.

 

Подивіться, будь ласка, у вікно: там обнялися в одне ціле голубе небо і золоте колосся пшениці. Такою ми бачимо сьогодні нашу неньку - Україну. Вона горда від того, що зуміла виховати людей, здатних об’єднатися у боротьбі за її єдність і незалежність , здатних захистити її кордони.

 

Учень 1.

 

Народе мій, пишаюся тобою:

 

Моя душа – частинка твого «Я».

 

Красою правди у святім двобою

 

Понад Майданом сонця лик сія...

 

Є нація! Хай знають всі у світі:

 

Ми є! Народ піднявся із колін!

 

І переможно сонце правди світить,

 

Співає гордо наш Державний Гімн.

 

 

(Звучить Державний Гімн України)

 

 

Ведучий.

 

Листопад 2013 – лютий 2014 р. – «Революція гідності», події на Донбасі... Вони тривожать наші душі, не залишають байдужими жодного громадянина країни, і тому кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Революції гідності і заради чого пожертвувала своїм життям Небесна сотня, заради чого захищають нашу Україну воїни АТО.

 

Небесна сотня – це наш біль і наша гордість, це наші сльози і наш душевний щем вдячності за все, що вона зробила для нас

 

.Бібліотекар: Найголовніше для всіх людей є те, щоб світило яскраво сонце і було мирне небо. Важко уявити, що десь над нашою рідною землею клекочуть гармати, повітря здригається від вибухів, а відчай панує в очах людей…

 

Виходить дівчинка в українському вбранні. На плечах чорна хустина. Звучить мелодія Мирослава Скорика

 

Дівчина: Я – Україна, я – Україна,

 

Лиш перед Богом я на колінах,

 

Кличу вас люди зліва і справа

 

В святу Державу, мою Державу!

 

Єднайтесь, сестри, єднайтесь, браття,

 

Пора звільнитись нам від прокляття!

 

Читець 1: Слухайте, слухайте, слухайте люди!

 

Хтось зворушив там тривогу –

 

То Україна, кров’ю обмита,

 

То Україна, слізьми полита,

 

Йде на всесвітню дорогу!

 

Бібліотекар: Українці мають усі підстави пишатись, що їхня Батьківщина не раз переживала дні слави, мужньо переносила найважчі випробування. Не одне покоління кращих синів та дочок беззавітно клали своє життя до ніг рідної неньки – України.

 

Читець 3: А сотню вже зустріли небеса..

 

Летіли легко, хоч Майдан ридав…

 

І з кров´ю перемішана сльоза…

 

А батько сина ще не відпускав…

 

Й заплакав Бог, побачивши загін:

 

Спереду – сотник, молодий, вродливий

 

І юний хлопчик в касці голубій,

 

І вчитель літній сивий-сивий…

 

І рани їхні вже не їм болять…

 

Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло…

 

Як крила ангела, злітаючи назад,

 

Небесна сотня в вирій полетіла…

 

 

Бібліотекар: Сьогодні ми в скорботі й з великою вдячністю згадуємо Героїв Небесної сотні, котрі відтепер постійно споглядатимуть за нами та нашими вчинками. Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей у споконвічно європейській державі. І за цю боротьбу, за нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну: своє життя віддали найкращі. І більшість з них – молоді, сильні. Ті, хто лише починав жити. Убиті в столиці герої мають стати прикладом для кожного свідомого українця, що маємо робити все від нас залежне, щоби ті смерті не були марними. Країна після трагедії стала іншою і потребує реальних змін в усіх сферах життя. Небесна сотня –новітні герої України. Вони полягли за нас із вами, юні, чорноброві хлоп’ята, яким судилося вже стати чорнобривцями, як сказав поет. Їхній приклад має зупинити й тих, хто нині розпалює вже нове, інше протистояння.

 

Читець 4: Слухайте, слухайте, слухайте, люди!

 

Дзвонить десь дзвін безупинно –

 

То задзвонила воля здобута,

 

То Україна скинула пута,

 

То на свободі родина!

 

Дівчинка в українському вбранні знімає чорну хустину

 

Читець 5: Моя Україно, без краю

 

Квітуча і славна земля!

 

З тобою радію, співаю,

 

Омріяний сонячний краю.

 

Ти моя радість і сила моя.

 

Бібліотекар: Споконвічна боротьба за волю України не могла не дати паростки волі, паростки свободи. Україна здобула самостійність і позбулася протекторату ненажерливих сусідів. Росія споконвіку була «старшим братом» щодо України. І хоче, щоб під його «чоботом» ми були завжди. Тому й розпалює національну ворожнечу, щоб зробити нашу державу розрізненою та беззахисною.

 

Бібліотекар: Україна – це краплина сонця на карті світу. Вона осяяна багатовіковими традиціями, піснями, історією. Наша земля наділена неоціненними скарбами та багатствами родючих земель та повноводних рік.

 

Україна – наш спільний дім. Тож маємо дбати усі, щоб були в ній добробут і лад, мир і злагода, вічна краса. Усі ми повинні усвідомити: своє, рідне – не тільки хата й подвір’я, а й вулиця, село чи місто, де ти живеш, ліс і річка, степ і море , і вся розмаїта наша країна.

 

Бібліотекар: Послухайте ось таку притчу.

 

Якось, у коробці лежали тюбики з фарбами. Одного разу біла фарба сказала чорній, що в тюбику лежала найближче до неї:

 

- Сестро, що за біда трапилася з тобою? Чому ти така брудна?

 

-Я не брудна, такий мій колір, - відповіла чорна фарба.

 

-Тоді ти неправильна фарба, і колір у тебе неправильний. Подивись на мене, ось яким повинен бути справжній колір, і взагалі, всі кольори походять від білого, тому нема нічого більш витонченого, як білий колір, на котрий повинні прагнути бути схожими усі інші фарби.

 

Це зауваження не сподобалось чорній фарбі і вона незадоволено відповіла:

 

Ні, це ти неправильна, а мій колір найправильніший. І взагалі, якби не було чорного кольору, то нічого видатного не змогли б намалювати. Спробуй без мене щось намалювати, білий аркуш так і залишиться білим.

 

Почувши це, засперечалися інші фарби і навперебій почали доводити, що тільки їх колір правильний і потрібний. Що тільки вони будуть обрані художником для створення шедевру. Довго та запекло вони сперечались, так, що деякі навіть почали вибризкуватись з тюбиків через розбурхану неприязнь.

 

Та раптом кришка коробки відкрилась і на тюбики впало яскраве світло. Художник вийняв фарби і видавив їх на палітру. Потім, змішавши їх одна з одною, наніс на полотно, де й відбулося їх примирення. Художнику не було ніякого діла до їх протиріч, він бачив єднання у різноманітності. Для нього були важливі всі кольори. Так був створений великий шедевр, де фарби не протистояли, а взаємодоповнювали одна одну.

 

Так і в нашій країні, кожне місто, кожна область – це лише окремий тюбик з фарбою, а разом ми – квітуча, барвиста Україна.

 

Бібліотекар: Звичайно ж у кожного з нас є рідні та друзі з різних куточків України. Пропоную вам підійти до карти та наліпками з кольорового паперу позначити міста, де проживають ваші рідні та друзі.

 

Бібліотекар: Погляньте на карту нашої Батьківщини. І хоч усі ми різні, та разом зуміли створити ось який шедевр.

 

Читець 7: Хай вище виросте пшениця,

 

Хай глибшає дніпрове дно!

 

Не розділяють нас границі,

 

Бо ми побратані давно.

 

Бібліотекар: Символічним є те, що на Майдані, виборюючи свою свободу й нове життя для України, стояли поруч пліч-о-пліч представники різних регіонів України: Івано-Франківська і Харкова, Львова і Кіровограда, Чернівців і Полтави, Рівного, Одеси і Севастополя.

 

Хай палають свічки пам’яті про загиблих героїв Небесної Сотні, про загиблих героїв АТО, а розмірений бій хронометра відчеканить час скорботи, душевного болю і жалю…

 

Учениця.

 

Нехай пам'ятають про наших героїв,

 

що за волю поклали безцінне життя,

 

що творили історію, наше минуле,

 

у яке вже нема вороття.

 

Учень 2.

 

Ми ще не раз згадаємо цю весну

 

І ці події , і цей кривавий шлях

 

І закарбуємо у серці Небесну Сотню,

 

Яка тепер на небесах!

 

Вшануймо пам'ять героїв Небесної сотні, борців за свободу людей під час Революції гідності, героїв, що полягли у боротьбі, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої України. Вічна пам'ять героям, вічна слава!

 

(Оголошується хвилина мовчання)

 

Хай світло цієї свічки буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам’яті.

 

Учениця.

 

Україно! Крізь тенета неволі, крізь заграви пожару, шал битв і побоїщ, твої сини мріяли про тихі води і ясні зорі.

 

Україно! Сьогодні на всі п’ять материків і на всі чотири сторони видно, як ми живемо, як будуємо свою країну, як сіємо в землю зерно навпіл з надією для себе, дітей своїх і добрих людей.

 

Учениця.

 

Я - українка вірою і кров'ю,

 

Моє коріння тут, у цій землі.

 

Вона моєю живиться любов'ю,

 

А я страждаю болями її.

 

Учень.

 

Я- українець, син народу того,

 

Що відвикає нині від ярма.

 

Я не корюся, я молюся Богу

 

І вірю в те, що все це не дарма.

 

Учениця.

 

Я - українка, смутком оповите

 

Моє кохання, як гірке вино.

 

Моя рідня розкидана по світу,

 

Як буйним вітром золоте зерно.

 

Учень.

 

Я- українець! Цього не відняти,

 

В моїй душі співають солов'ї,

 

Були такими мої мама й тато,

 

Й такими будуть правнуки мої!

 

Україна потребує нашої виваженості, єдності, мудрості. Ми пишаємося нашою молоддю. Вона активна, здатна відстоювати своє майбутнє. Ми повинні поважати себе, свою державу, тоді інші країни поважатимуть нас.

 

Будем жить! На зло гіркій недолі,

 

Будемо мову рідну берегти,

 

Будемо сіять на своєму полі!

 

Любити, красивішати, рости.

 

Звичаї мого народу

Подорож-гра

 

Ми повертаємося знов

До ґрунту, до джерел, до корня

Збудити плодоносну кров,

Зрости у високості горни.

 

                                                                                                                        Є. Маланюк

Мета: перевірити та поглибити знання учнів про минуле нашого народу, його звичаї, традиції, розширювати кругозір учнів; розвивати увагу, творчу уяву учнів, навички зв’язного висловлювання своїх думок, виразного читання поетичних творів; захопити красою, благородством народних звичаїв, виховувати в учнів почуття поваги до минулого українців, любов до рідного слова.

Обладнання: рушники, калина, гілочка верби, аудіозаписи з щедрівками та колядками, українськими народними піснями та «Піснею про рушник» на слова А. Малишка, саморобна зірка, костюм кози, подарунки.

Перебіг заходу

І. Вступ

 

Ведучий. В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світові, як блудний син, і не може знайти собі притулку, бо він загублений для свого народу. Чому?

Тому що звичаї народу — це ті прикмети, за якими розпізнається народ не тільки в сучасному, а і в його історичному минулому. Звичаї — це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших усенаціональних справах. І сьогодні ми з вами здійснимо подорож у минуле і водночас перевіримо, хто з вас найкраще знає ці неписані закони, наші національні традиції. Хай вам щастить у сьогоднішній грі.

ІІ. Проведення подорожі-гри

 

Учні поділяються на дві групи — «Щедрувальники» та «Колядники».

1. Зупинка «Українські обереги»

 

За кожну правильну відповідь команда отримує по 1 балу Лунає «Пісня про рушник».

 

Ведучий. Наша світлиця прикрашена рушниками та червоною калиною. А колись рушник був не лише окрасою сільської хати, а й мав ритуальне значення. Назвіть відомі вам народні звичаї, традиції, в яких використовується рушник.

 

Команди (по черзі називають по одному звичаю). У родину, де народилося немовля, гості приходили з рушником, вшановуючи появу дитини. Молода мати теж зустрічала свою довгоочікувану дитину з рушником, який готувала ще до її народження. З рушником проводжали хлопця до армії. При сватанні рушником пов’язували сватів, а під час шлюбу молоді ставали на рушник. Гостей зустрічали теж рушником і хлібом. В останню путь людину теж супроводжували рушники.

 

Ведучий. Ви знаєте, що кожен регіон України має свої відмінності у виборі кольорової гами та орнаменту вишивки. Розрізнялися рушники і за своїм призначенням. Перед вами два рушники, визначте, з якої вони місцевості та їх призначення.

 

Командам пропонуються «слобожанські» та «гуцульські» рушники для хлопчиків та дівчаток.

 

Ведучий. У народі кажуть: «Без верби та калини нема України». А які українські свята і звичаї пов’язані з цими символами-оберегами? Щоб ви відчули силу народних оберегів, пропонуємо гравцю під час відповіді тримати у руці кетяг калини, по закінченню відповіді скуштувати одну ягідку і передати символ-оберіг команді-супротивнику.

 

Команди. Калина символізує жіночу красу, дівочу цнотливість, тому китицями калини прикрашали весільний коровай.

 

Червоні плоди калини — символ мужності українців, які віддали своє життя і кров за рідний край, тому калину саджали на могилах загиблих воїнів.

 

Коли будувати хату, біля неї теж саджали калину як символ любові, мудрості.

 

Лунає аудіозапис уривку вірша Т. Г. Шевченка «Тече вода з-під явора».

 

Ведучий. Т. Шевченко також писав:

 

Сонце гріє, вітер віє

З поля на долину,

Над водою гне з вербою

Червону калину.

 

Про звичаї, пов’язані з калиною, ви вже розповіли. А що ви знаєте про вербу? Команди. Здавна вербу в Україні вважають священним деревом. З вербою пов’язані прихід весни та велике християнське свято Великдень, якому передує Вербна неділя. На Вербну неділю у церквах освячували гілочки верби. Повернувшись додому, цими лозинками несильно били членів родини, найчастіше дітей, примовляючи: «Не я б’ю, верба б’є; будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля». Освячену вербу тримали на покуті за образами.

 

2. Зупинка «Народні свята»

 

Ведучий. Ми, українці, нація дуже стара, і свою духовну культуру почали творити ще до прийняття християнства, коли наші пращури обожнювали природу. Тому більшість звичаїв, свят у календарі найтісніше пов’язані саме з порами року. Одне із цих свят ми вже згадали, а які ще календарні свята і пов’язані з ними звичаї ви знаєте?

 

Ваші відповіді повинні бути дуже короткими та швидкими, бо часу для обдумування немає. Найбільшу кількість балів (два бали) отримає та команда, яка останньою дасть правильну відповідь.

 

Команди

·         Великдень. На Великдень печуть паски, готують писанки і крашанки.

 

·         Івана Купала. На Івана Купала 7 липня стрибали через багаття, ворожили і шукали чарівний світ папороті.

 

·         Зелені свята, або Трійця. Подвір’я і хату обов’язково прикрашали зеленими гілками клену, верби, липи, дуба. А підлогу встеляли запашними травами: осокою, любистком, м’ятою.

 

·         Спас (19 серпня). У цей день у церкві святили груші, яблука, мед і обжинкові вінки.

 

·         Свято святого Миколая (19 грудня). Святий Миколай приносить у цей день чемним дітям дарунки, а неслухняним залишає палицю, як пересторогу на майбутнє.

 

Ведучий. Ось ми дійшли з вами до зимових свят, яким буде присвячений наступний етап нашого конкурсу. Кожна з команд підготувала для іншої команди по чотири запитання про святкування Різдва та Нового року. За правильну відповідь команда суперників отримує 0,5 бала. Хто ж першим почне цей етап конкурсу? Той, хто дасть правильну відповідь на моє запитання.

 

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості: Що перший же празник —

Святеє Рожество,

А другий же празник —

Святого Василя,

А третій же празник —

Святеє Водохреще…

 

Скажіть, коли відзначають ці свята? Яку спільну назву вони мають?

 

Команди. Ланцюжок цих зимових свят традиційно називають Святками. Різдво відзначається 7 січня; свято Василя — це Новий рік за старим стилем, припадає на 14 січня. Закінчуються Святки Водохрещею або Хрещенням — 19 січня.

 

Запитання команди «Колядники»

 

1.           Які звичаї пов’язані зі святкуванням Різдва? (На Святий вечір готували 12 пісних страв, не рахуючи хліба, щоб кожен місяць був щедрим. Серед них обов’язковими були кутя та узвар. Протягом наступного дня діти носили хрещеним батькам та родичам вечерю та колядували.)

 

2.           З кого складалась зазвичай ватага колядників? (Ватагу колядників водив ватажок, який звався «береза», а ще у компанії були «міхоноша» — носій подарунків і «звіздар» — хлопець, що носить традиційну восьмикутну зірку, зроблену з паперу.)

 

3.           Як віталися люди один з одним під час Різдва? (Під час Різдва, зустрічаючись, замість звичайного привітання, казали: «Христос ся рождає». Їм відповідали: «Славимо Його!»)

 

4.           Що замість ялинки за звичаєм ставили наші пращури у хаті? (Наші пращури замість ялинки ставили на покуті сніп сіна (жита чи ячменю, пшениці чи вівса). Називався цей сніп дідухом.)

Запитання команди «Щедрувальники»

 

1.           Як називався вечір напередодні Нового року і чому? (Вечір напередодні Нового року називався Щедрим, тому що в цей вечір готували щедру вечерю. На Щедрий вечір батько ховався за пирогами від дітей. Пироги — це символ щедрості, багатства. А ще на Щедрий вечір водили «козу», яка символізувала доброту і врожай: «Де коза ніжками, там врожай стіжками».)

 

2.           Чому щедрувати могли і хлопці, і дівчата, а посівати тільки хлопці? (Перший посівальник на Новий рік приносить до хати щастя. За народним віруванням, дівчата щастя не приносять — тільки хлопці, а тому й посівати дівчатам не годиться3.        Чому давні українці посівали на Новий рік зерном, і цей звичай зберігся до сьогодні? (Раніше це свято відзначали 1 березня, тому що вважали, що рік починається з приходом весни, з новим засівом.)

 

4.           Хто започаткував святкування Нового року 1 січня? (На Русі започаткував святкування Нового року 1 січня цар Петро І. З того часу ми так і відзначаємо це свято. А 14 січня відзначаємо свято Василя і Маланки.)

 

3. Зупинка «Пощедруймо, поколядуймо»

 

Домашнє завдання, за виконання якого команди отримують максимум 5 балів.

 

Ведучий. Кожна країна має свої звичаї зустрічі Нового року. Японці, наприклад, на Новий рік відсипаються, у Нідерландах це свято зустрічають довгими гудками, на Кубі під Новий рік виплескують з вікон воду під звуки святкових дзвонів, а шотландці в цей день приходять у гості з грудочкою вугілля.

 

Лунає аудіозапис щедрівок.

 

А у нас в Україні і Новий рік, і Різдво зустрічають величальними піснями, недарма українців вважають співучою нацією. Тож, заспівайте нам, поколядуйте, пощедруйте.

 

«Колядники»

 

Учасники команди із саморобною паперовою зіркою, дзвоником та торбинкою підходять до дверей світлиці і хором гукають.

 

По цьому дому, по веселому,

Чи дозволите колядувати,

Колядувати, дім звеселяти,

Дім звеселяти, дітей збудити,

Христа славити?

 

Ведучий. Просимо!

 

Колядники проходять до світлиці і під «дзеленчання» дзвоника співають колядки.

 

1-й колядник

 

Нова радість стала, яка не бувала:

Над вертепом звізда ясна світу засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік, пеленами убого повився.

Пастушки з ягнятком перед тим ДитяткомНа колінця припадають, царя-Бога прославляють.

Славим тебе, царю, небесний владарю,

Даруй літа щасливії цьому господарю.

Цьому дому, господарю і його родині

Даруй волю, верни волю неньці Україні!

 

2-й колядник

 

Я маленький хлопчик,

Виліз на стовпчик,

У дудочку граю,

Христа прославляю,

Вам всього найкращого

У світі бажаю.

 

3-й колядник

 

З Святим Різдвом вітаємо,

Всім здоров’я бажаємо

Господарю на волі,

Господині на квочки,

Хлопцям-дівчатам на гуляння,

Малим дітям забавляння,

Христу-Богу виславляння!

 

Колядників частують цукерками.

Все закінчується віщуванням.

 

Колядники.  Віщуємо вам многія літа сими Святками, сим Новим Роком, святим Різдвом. Дай вам, Боже, здоров’я, а в дому — скриню, у кіннику — коні, у кошарі — вівці, а пасіці — бджоли. Дай, Боже!

 

«Щедрувальники»

 

Серед щедрувальників «коза» (хлопець у вивернутому кожусі, із рогами на голові).

 

Ватажок

 

Добрий вечір, люди!

В році новому

Щастя бажаємо радісно жити,

В році Новому край звеселити!

 

Всі. Хазяїн, пустіть кізоньку до хати Хазяїн. Та ні, ви ж мені всю хату вистудите!

 

Всі. А в нас кізонька маленька, в любу шпариночку пролізе!

 

Хазяїн. Та заходьте!

 

Козовод з козою

 

Го-го-го, коза сірая, го-го білая

Ой розходися, розвеселися

По всьому дому, по веселому!

Де коза ходить — там жито родить,

Де не буває — там виглядає,

Де коза ногою — там жито копою,

Гоп-гоп, кізонько, гоп-гоп, сіренька.

 

Коза стрибає, а потім падає на бік.

 

Всі. Ой, кізонька впала і хвостик задрала.

Дайте кусок сала, щоб кізонька встала!

 

Хазяйка. Нате вам сала, гарна у вас коза.

 

Коза знову стрибає.

 

Всі

 

Годі вже козі скакати.

Слід козу почастувати.

Бо хто її не частує, в того вона заночує!

 

Щедрувальників пригощають цукерками.

Потім хлопці-посівальники, посіваючи зерном, промовляють.

 

Хлопці-посівальники

 

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

На щастя, на здоров’я та на Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік, —

Жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелею на велику куделю.

Будьте здорові, з Новим роком, з Василем!

Дай, Боже!

 

4. Зупинка «Два капітани»

 

Ведучий. Ось уже і остання зупинка нашої подорожі. Обидві команди показали нам своє знання народних символів, звичаїв, традицій. Та хотілося б ще перевірити, капітан якої команди найспритніший, найуважніший. Перед вами кросворд «Зимові свята». На його розв’язання вам дається не більше п’яти хвилин. За правильно розгаданий кросворд ви отримаєте 5 балів. Якщо хтось з капітанів розв’яже кросворд швидше, йому додається 1 бал. Команда може вам допомогти тільки один раз, але за це знімається 1 бал.

 

Кросворд «Зимові свята»

 

1. Найпочесніше місце для символу новорічного свята в Україні в давнину. (Покуть) 2. Пісні, якими завершували святкування Різдва. (Колядки) 3. Хто першим займав місце за святковим столом? (Господар) 4. Урочисте свято напередодні Різдва. (Святвечір) 5. Завершальне свято різдвяного циклу. (Водохреща) 6. Князь, що започаткував у Київській Русі святкування Нового року 1 вересня. (Володимир) 7. Цар, який запровадив у Росії святкування Нового року 1 січня. (Петро) 8. Символ новорічного свята на Україні в давні часи. (Дідух) 9. Назва хреста, вирубаного з льоду. (Йордань) 10. Ім’я матері Ісуса Христа. (Марія) 11. Одне з найбільших зимових свят, прийняте в період християнства. (Різдво)

ІІІ. Підбиття підсумків. Нагородження переможців


1
2